HUR FUNGERAR DET?


Som förberedelser kommer vi be dig fylla i en livsstilsenkät som du får på mailen.


LIVSSTILSENKÄT
 

- Hälsostatus
- Livsstil 

- Målsättningar

- Förväntningar

- Övrigt 

 

När du har fyllt i enkäten bokar vi vårt första möte.

 

Coachning ges via telefon/skype, privat chatt eller möten i Stockholm (tillägg).

VECKA 1: MÅL


Vi går igenom enkäten, ditt nuläge samt önskvärt läge.

Tillsammans utforskar vi dina skäl till förändring.

Din coach hjälper dig formulera mål på kort & lång sikt.


Mellan tillfällena har du obegränsad tillgång 

till coachning via mail med din coach. 

KOSTREGISTRERING

Efter första mötet får du en matdagbok på mailen att fylla i 

under 7 dagar i rad. Du mailar sedan tillbaka den.

Din Ätcoach matar därefter in din matdagbok i ett kostdataprogram.


VECKA 2: KOSTANALYS
 

Du får veta resultatet från kostregistreringen.

Du behöver inte veta några siffror om du inte själv vill det.

Kostregistreringen görs främst för att ge en ungefärlig uppfattning 

kring din situation och vilka utmaningar som finns. 

 

Ni samtalar kring resultatet.

Målen kan ev. behöva justeras.

 

VECKANS HEMUPPGIFT:

-Finns bra och dålig mat?

HANDLINGSPLAN
 

Efter ditt andra coachmöte tar din coach fram en handlingsplan.
 

Planen är ett planeringsverktyg som kommer underlätta 

för dig att att nå dina mål på kort och lång sikt. 

 

Förutom mål så innehåller planen förslag på aktiviteter som 

ska leda dig mot dina mål. 

VECKA 3: KROPPSVÄNLIGT ÄTANDE
 

Vi samtalar om den senaste veckan.

Dagens agenda:
- Kroppsvänligt ätande 

- Vad innebär det? 

Hur äter man för kropp & själ?

VECKANS HEMUPPGIFT:
- Fakta & myter om mat 


 

VECKA 4: TANKEFÄLLOR

Som vanligt stämmer du och din coach av hur det har gått 

sedan sist och går igenom förra veckans hemuppgift.

Den här veckan reder vi ut tankefällor om mat. 

 

Vi tar reda på dina tankefällor och kopplar ihop dessa med hinder. 


Vad stoppar dig från att göra de förändringar du vill?

 


VECKANS HEMUPPGIFT:

- Avdramatisera "farlig" mat 


VECKA 5: BAKSLAG
 

Hur har veckan varit? 

 Hur gick hemuppgiften?


Dagens agenda: Bakslag

- Varför är bakslag bra?

Du får lära dig varför bakslag är en del av förändringsprocessen 

och inget som är farligt eller bör undvikas till varje pris.

Du får verktyg för att kunna resa dig upp och gå vidare 

de gånger du ramlar omkull. 
 

VECKANS HEMUPPGIFT:

- Ditt Livshjul 

 

VECKA 6: LIVSHJULET

Vi stämmer av föregående vecka och hemuppgiften.

Dagens samtal handlar om att ta reda på hur ditt livshjul ser ut. 

- Finns det någon obalans? 


Lägger du för mycket / lite tid på vissa områden i ditt liv?

Vi utforskar gapet mellan hur du lever idag och hur du 

egentligen tycker att det borde vara.

- Lever du enligt dina grundvärderingar?
 

 

VECKANS HEMUPPGIFT:

- Syfte & meningsfullhet
 

VECKA 7: MOTSTÅND

Hur gick det förra veckan och 

hur det har gått med hemuppgiften?

 Veckans agenda: Motstånd
- Är det ok att "tappa det" ibland?
- Om ja, vad gör man sen?


Coachningen idag handlar om att övervinna hinder och fortsätta

 framåt trots känslor av motstånd och obehag. 

Hur får du motivation att orka hela vägen fram 

när allt du vill göra är att ge upp?


VECKANS HEMUPPGIFT:

- Överraskning!
 

VECKA 8: AVSLUT

 
Vi går igenom hemläxan och kopplar ihop den med 

ev. hinder och motstånd från att göra det du vill. 

 

Sedan sammanfattar vi perioden.

Vi stämmer av ditt nuläge i förhållande till önskvärt läge.


- Vilka utmaningar kvarstår? 

- Vad kan du göra härnäst?

-Vad blir nästa steg?

 

Din coach ger förslag på hur du kan arbeta vidare på egen hand. 

Om du önskar fortsatt stöd efteråt får du givetvis rabatt!

 

KOM IHÅG!
Att skapa nya matrutiner som håller i längden kräver tid.

 

Vi erbjuder ingen "quick fix" utan strävar efter att du ska få en lugn
och avslappnad relation till mat som du kan behålla livet ut.

Stora Ätskolan

Personlig Ätcoach
- Coachning och stöd

- Individuell handlingsplan
- 8 st coachmöten á 45 min
- Obegränsad mailcoachning
- Förslag på recept och livsmedel
- Kostregistrering (7 dgr)

- 1 st kostanalys

Pris 4 999 kr inkl moms