HUR FUNGERAR DET?


Som förberedelser kommer vi be dig fylla i en livsstilsenkät som du får på mailen.


LIVSSTILSENKÄT
 

- Hälsostatus
- Livsstil 

- Målsättningar

- Förväntningar

- Övrigt 

 

När du har fyllt i enkäten bokar vi vårt första möte.

 

Coachning ges via telefon/skype, privat chatt eller möten i Stockholm (tillägg).

VECKA 1: MÅL

 

Vi går igenom enkäten, ditt nuläge samt önskvärt läge.

Tillsammans utforskar vi dina skäl till förändring.


Din coach hjälper dig formulera mål på kort & lång sikt.


Mellan tillfällena har du obegränsad tillgång 

till coachning via mail med din coach. 
 

 

KOSTREGISTRERING


Efter första mötet får du en matdagbok på mailen att fylla i 

under 7 dagar i rad. Du mailar sedan tillbaka den.

Din Ätcoach matar därefter in din matdagbok i ett kostdataprogram.

 

VECKA 2: KOSTANALYS
 

Du får veta resultatet från kostregistreringen.

Du behöver inte veta några siffror om du inte själv vill det.

Kostregistreringen görs främst för att ge en ungefärlig uppfattning 

kring din situation och vilka utmaningar som finns. 

 

Ni samtalar kring resultatet.

Målen kan ev. behöva justeras.

 

VECKANS HEMUPPGIFT:

-Bra och dålig mat?

HANDLINGSPLAN
 

Efter ditt andra coachmöte tar din coach fram en handlingsplan.

Planen är ett planeringsverktyg som kommer underlätta 

för dig att att nå dina mål på kort och lång sikt. 

 

Förutom mål så innehåller planen förslag på aktiviteter som 

ska leda dig mot dina mål. 

VECKA 3: KROPPSVÄNLIGT ÄTANDE
 

Vi samtalar om den senaste veckan.

Dagens agenda:
- Kroppsvänligt ätande 

- Vad innebär det? 

Hur äter man för kropp & själ?

VECKANS HEMUPPGIFT:
- Fakta & myter om mat 

 

VECKA 4: AVSLUT

 
Vi går igenom hemläxan och kopplar ihop den med 

ev. hinder och motstånd från att göra det du vill. 

 

Sedan är det dags att sammanfatta perioden!

Vi stämmer av ditt nuläge i förhållande till önskvärt läge.


- Vilka utmaningar kvarstår? 

- Vad kan du göra härnäst?

-Vad blir nästa steg?

 

Din coach ger förslag på hur du kan arbeta vidare på egen hand. 

Om du önskar fortsatt stöd efteråt får du givetvis rabatt!

 

KOM IHÅG!
Att skapa nya matrutiner som håller i längden kräver tid.

 

Vi erbjuder ingen "quick fix" utan strävar efter att du ska få en lugn
och avslappnad relation till mat som du kan behålla livet ut.

- Personlig Ätcoach
- Coachning och stöd
- Individuell handlingsplan
- 4 st coachmöten á 45 min

- Obegränsad mailcoachning
- Förslag på recept och livsmedel

- Kostregistrering (7 dgr)

- 1 st kostanalys

Pris 2 999 kr inkl moms